Platba za objednávku

Platbu za objednávku je možné realizovať výlučne prevodom na účet v Slovenskej sporiteľni a.s.
Číslo účtu: SK93 0900 0000 0051 4198 1618, variabilný symbol: = číslo objednávky 

Vaša objednávka bude vybavená najneskôr v rozmedzí 10 - 14 dní odo dňa pripísania platby na účet.
V prípade možnosti skoršieho vybavenia Vás bude kontaktovať Oficiálny fanshop Dukly Trenčín.